Фаъолият дар "IRS" васила барои фатҳи қулаҳои касбият

Дар IRS мутахассисони соҳибтаҷриба ва баландихтисос фаъолият доранд. Мо имконияти дар қатори худ дидани Шуморо бесаброна интизорем. Мо эҷодкорӣ, навоварӣ ва пешбариро қадр мекунем. Ҳайати кормандони IRS ҳайати воҳид мебошад: муваффақияти мо гарави пешрафти Шумост.
Узви ҳайати IRS шудан маънои ҳарос надоштан аз чолишҳо, пешрафти фавқуллода дар муҳити фавқулҳаракатро дорад.
IRS муҳити кории озодро фароҳам оварда, ташаббусҳои инфиродиро дастгирӣ, маҳорати фардӣ ва дастовардҳоро қадршиносӣ мекунад.
Шуморо мартабаи касбӣ интизор аст!

PR – менеҷер

Филиали ШС «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» дар Чумҳурии Точикистон озмунро барои ишголи вазифаи «PR – менеҷер» 

Вазифаҳо:

 • Таҳия ва татбиқи PR-стратегияи ширкат;
 • Пеш бурдани  бренди ширкат;
 • Ташаккулсозии нақшаи фаъолияти PR;
 • Кор бо воситаҳои иҷтимоии ахбори омма (SMM);
 • Навистани мақолаҳо, пресс-релизҳо, ахборот, суҳбатҳо ва паемҳои расмӣ ва дар сомонаи ширкату ВАО ҷой кардани онҳо;
 • Таҳия ва фармоиш додани маводҳои иттилоотӣ ва реклама, маводҳои чопӣ ва маҳсулотҳои барои туҳфаҳо пешбинишуда;
 • Мониторинги муҳити рақобатпазир;
 • Ташкили чорабиниҳо, семинарҳои соҳавӣ, конфронсҳо ва ғайра;
 • Таҳлил ва баҳогузории самаранокии корҳои тарғиботӣ.
 •  

Талабот ба тахассус:

 • Маълумоти олӣ аз руи ихтисос, вобаста бо маркетинг, рузноманигорӣ, филология ва равобит бо ҷомеа;
 • Таҷрибаи корӣ дар соҳаи PR, маркетинг е технологияҳои иттилоотӣ;
 • Малака ва маҳорати суханронӣ;
 • Малакаи истифодабарии компютер (MS Office, редакторҳои графикӣ ва барномаҳои дигар);
 • Донишу малакаи ҳифзи ҳукуқҳои муаллиф;
 • Нутқи мувофиқи шифоҳи ва хаттӣ.

 

Шароити корҳо ва ҳаҷми музди меҳнат алоҳида муҳокима карда мешавад. Танҳо он номзадҳо ба суҳбат даъват карда мешаванд, ки ба талаботҳои мавҷуда ҷавобгу бошанд. Тарҷумаи ҳоли худро ба суроғаи электронии зерин: info@irs.tj., d.yatimova@irs.tj j е ба суроғаи: ш. Душанбе, к.. З. Нозимов №4 ирсол намоед. Муҳлати ниҳоии қабули ҳуҷҷатҳо то соати 17:00, 27 марти соли 2018.

Телефон барои тамос: +992 48 701 12 94.

Сардори Шуъбаи харид

Филиали ШС «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» дар Чумхурии Точикистон озмунро барои ишголи вазифаи «Сардори Шуъбаи харид»:

Вазифахо:

 • Назорати мавчуд будани молу коло дар анбор ва саривакт пур кардани захирахо.
 • Интихоби тахвилгарони бехтарин ва пешниходхои мувофики нарххо.
 • Анчом додани гуфтушунид бо тахвилгарон.
 • Назорати харакати бор ва мухлатхои интиколи бор.
 • Назорати сифати махсулот.
 • Мониторинги бозор.

Талабот ба тахассус:

 • Маълумоти оли.
 • Кобилияти анчом додани гуфтушунидхо.
 • Кобилияти кор кардан бо маълумоти хачмаш зиед.
 • Дарк кардани кулли занчираи таъминот (логистика).
 • Дониши хуби хукуки шахрванди ва тичорати.
 • Кобилияти кор кардан бо шартномахои хариду фуруш.
 • Дониши усулхо ва стратегияи нархгузори.
 • Малакаи истифодабарии компютер.
 • Донистани забони англиси (дар холати хамкори бо ширкатхои хоричи).
 • Дониши фаъолияти гумруки.
 • Тачриба дар сохаи тичорати байналмилали
 • Донистани меъерхои “Инкотермс”
 • Донистани тартиботи боркуни ва борфарори ва тахияи хуччатхо дар ин самт

Шароити корхо ва хачми музди мехнат алохида мухокима карда мешавад. Танхо он номзадхо ба сухбат даъват карда мешаванд, ки ба талаботхои мавчуда чавобгу бошанд. Тарчумаи холи худро ба сурогаи электронии зерин: info@irs.tj.d.yatimova@irs.tj е ба сурогаи: ш. Душанбе, к.. З. Нозимов №4 ирсол намоед. Мухлати нихоии кабули хуччатхо то соати 17:00, 27 марти соли 2018.

Телефон барои тамос: +992 48 701 12 94.

Аудитори калони дохилӣ

Филиали ШС «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон озмунро барои ишғоли вазифаи «Аудитор» эълон менамояд «Аудитори калони дохилӣ»

 

Тавсифи самтҳои асосии фаъолият:

 • Мусоидат ва иштироки бевосита дар банақшагирии санҷишҳои аудиторӣ, баҳогузории хавфҳо, омодасозии барномаҳои аудитӣ, методологияи гузаронидани аудит ва ташкили фаъолияти Хадамоти аудити дохилӣ;
 • Гузаронидани санҷишҳои аудитӣ дар мӯҳлатҳои муқарраргардида, тибқи нақшаи аудитӣ, муфассал ва мунтазам ба Кумитаи аудитӣ/Шӯрои нозирони Филиал пешниҳод кардани мушоҳидаҳо ва таҳлилҳо аз рӯи натиҷаҳои санҷиш;

Талабот  

 • Маълумоти олӣ;
 • Таҷрибаи корӣ дар самти аудити дохилӣ/беруна ё дар соҳаи таҳлили молиявӣ ва баҳисобгирии муҳовибӣ;
 • Дониши талаботҳои асосии қонунгузории ҶТ, санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрӣ, ки фаъолиятро дар ин самт ба танзим медароранд;
 • Донистани стандартҳои СБҲМ, стандартҳои байналмилалии аудит, андозбандӣ дар ҶТ;
 • Таҷрибаи корӣ ва дониши кофӣ дар самти баҳогузории хавфҳо;
 • Мавҷудияти шаҳодатномаҳои тахассусӣ, ба шаҳодатномаҳои САР/CIPA, GARP, CIA афзалият дода мешавад; 
 • Донистани забони давлатӣ ва забони русӣ барои таҳияи ҳисоботҳои ҷорӣ оид ба аудит. Дониши забони англисӣ қобили дастгирист;
 • Омода будан ба сафарҳои хизматӣ ба сохторҳои зертобеи Филиал
 • Дилпурона истифода бурдани як қатор барномаҳои MS Office ва 1С

 

Шароит/имконият:

 • Шуғли расмӣ дар ҶТ аз рӯи дафтарчаи меҳнатӣ;
 • Имконияти рушди касбӣ.
 • Системаи муносиби музди меҳнат.

Шароити корӣ ва сатҳи музди меҳнат алоҳида муҳокима карда мешавад. Танҳо он номзадҳое, ки ба талаботҳо ҷавобгӯ мебошанд, ба сӯҳбат даъват карда мешаванд. Тарҷумаи ҳоли худро ба суроғаи зерини электронӣ ирсол намоед: info@irs.tj, k.abdukarimov@irs.tj ё ба суроғаи: ш. Душанбе, к. З. Нозимов №4. Санаи охирон барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо –то соати 17:00, 27 марти соли 2018.

Телефон барои тамос: +992 48 701 12 94.

Аудитор

Филиали ШС «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон озмунро барои ишғоли вазифаи «Аудитор» эълон менамояд

Тавсифи самтҳои асосии фаъолият:

 • Мусоидат ва иштироки бевосита дар банақшагирии санҷишҳои аудиторӣ, баҳогузории хавфҳо, омодасозии барномаҳои аудитӣ, методологияи гузаронидани аудит ва ташкили фаъолияти Хадамоти аудити дохилӣ;
 • Гузаронидани санҷишҳои аудитӣ дар мӯҳлатҳои муқарраргардида, тибқи нақшаи аудитӣ, муфассал ва мунтазам ба Кумитаи аудитӣ/Шӯрои нозирони Филиал пешниҳод кардани мушоҳидаҳо ва таҳлилҳо аз рӯи натиҷаҳои санҷиш;

Талабот

 • Маълумоти олӣ;
 • Таҷрибаи кории на камтар аз 3 сол дар соҳаи аудити беруна ё назорати дохилӣ;
 • Таҷрибаи корӣ дар самти аудити дохилӣ/беруна ё дар соҳаи таҳлили молиявӣ ва баҳисобгирии муҳовибӣ;
 • Дониши талаботҳои асосии қонунгузории ҶТ, санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрӣ, ки фаъолиятро дар ин самт ба танзим медароранд;
 • Донистани стандартҳои СБҲМ, стандартҳои байналмилалии аудит, андозбандӣ дар ҶТ;
 • Таҷрибаи корӣ ва дониши кофӣ дар самти баҳогузории хавфҳо;
 • Мавҷудияти шаҳодатномаҳои тахассусӣ, ба шаҳодатномаҳои САР/CIPA, GARP, CIA афзалият дода мешавад; 
 • Донистани забони давлатӣ ва забони русӣ барои таҳияи ҳисоботҳои ҷорӣ оид ба аудит. Дониши забони англисӣ қобили дастгирист;
 • Омода будан ба сафарҳои хизматӣ ба сохторҳои зертобеи Филиал
 • Дилпурона истифода бурдани як қатор барномаҳои MS Office ва 1С.

Шароит/имконият:

 • Шуғли расмӣ дар ҶТ аз рӯи дафтарчаи меҳнатӣ;
 • Имконияти рушди касбӣ.
 • Системаи муносиби музди меҳнат.

 

Шароити корӣ ва сатҳи музди меҳнат алоҳида муҳокима карда мешавад. Танҳо он номзадҳое, ки ба талаботҳо ҷавобгӯ мебошанд, ба сӯҳбат даъват карда мешаванд. Тарҷумаи ҳоли худро ба суроғаи зерини электронӣ ирсол намоед: info@irs.tj, k.abdukarimov@irs.tj ё ба суроғаи: ш. Душанбе, к. З. Нозимов №4. Санаи охирон барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо –то соати 17:00, 27 марти соли 2018.

Телефон барои тамос: +992 48 701 12 94

Раёсати истеҳсолӣ-техникӣ- Сармутахассис оид ба хоҷагидории роҳ

Филиали ШС «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» дар Чумхурии Тоҷикистон озмунро барои ишғоли вазифаи Раёсати истеҳсолӣ - техникӣ - Сармутахассис оид ба хоҷагидории роҳ эълон менамояд

  Вазифаҳо:

 • Тартиб ва усули банақшагирии кори таҷҳизот ва амалигардонии корҳои таъмирӣ;
 • Мунтазам иҷро кардани нигоҳдории пешгирикунанда ва истифодаи оқилонаи таҷҳизот;
 • Таъинот ва реҷаи кори таҷҳизот, қоидаҳои истифодабарии он;
 • Усули васлкунӣ ва таъмири таҷҳизот, ташкил ва технологияи корҳои таъмирӣ;

 Талабот ба тахассус:

 •  Маълумоти олӣ – техникӣ;
 •  Таҷрибаи кории на камтар аз 5 (панҷ) сол;
 •  Донистани сохтори мошинҳои боркаш ва сабукрав;
 •  Омодагӣ ба реҷаи кории ғайримеъёрӣ;
 •  Донистани санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва қонунгузории ҶТ;
 •  Малакаи истифодабарии компютер;
 •  Донистани забони англисӣ қобили дастгирист;
 •  Мавҷудияти дастрасӣ ба бехатарии барқӣ;

Шароити корҳо ва ҳаҷми музди меҳнат алоҳида муҳокима карда мешавад. Танҳо он номзадҳо ба суҳбат даъват карда мешаванд, ки ба талаботҳои мавҷуда ҷавобгу бошанд. Тарҷумаи ҳоли худро ба суроғаи электронии зерин: info@irs.tj, : d.yatimova@irs.tj е ба суроғаи: ш. Душанбе, к. З. Нозимов №4 ирсол намоед. Муҳлати ниҳоии қабули ҳуҷҷатҳо то соати 17:00 27 марти соли 2018.

Телефон барои тамос: 98 720 22 51.

Мутахассиси шӯъбаи мониторинг

Вазифаҳо:

 • Назорати техникии ҷараёни корҳо дар иншоотҳои филиал;
 • Видео-назорати иншоотҳои толлингии филиал;
 • Ташаккулсозӣ ва таҳлили ҳисоботҳо;
 • Қабули зангҳои мизоҷон, хизматрасонии “хати доимоамалкунанда”

Талабот ба тахассус:

 • Маълумоти олии иқтисодӣ.
 • Таҷрибаи корӣ дар ин самт ҳатмӣ нест.
 • Донистани барномаҳои MS Office, Outlook.
 • Малакаи коркарди маълумот бо истифодабарии воситаҳои техникӣ –қобили дастгирист

Мо пешниҳод менамоем:

 • Фаъолият дар Ширкати беназир;
 • Реҷаи корӣ – аз рӯи баст;
 • Ёрӣ ва дастгирӣ дар ҳамаи марҳилаҳои фаъолият;
 • Ҳайати кории ҷавон ва дӯстона, (духтар);
 • Оғози хуб бурои мутахассисони ҷавон;
 • Имконияти рушди касбӣ дар дохили Ширкат.

Шароити корҳо ва ҳаҷми музди меҳнат алоҳида муҳокима карда мешавад. Танҳо он номзадҳо ба суҳбат даъват карда мешаванд, ки ба талаботҳои мавҷуда ҷавобгу бошанд. Тарҷумаи ҳоли худро ба суроғаи электронии зерин: info@irs.tj, : d.yatimova@irs.tj е ба суроғаи: ш. Душанбе, к. З. Нозимов №4 ирсол намоед. Муҳлати ниҳоии қабули ҳуҷҷатҳо то соати 17:00, 27 марти соли 2018.

Телефон барои тамос: 98 720 22 51.

Муҳандиси электронии Раёсати ТИ

Вазифаҳо: Муҳандиси электронии Раёсати технологияҳои иттилоотӣ бояд донад:

 • Қарору фармонҳо, маводҳои методӣ ва меъёрӣ оид ба масъалаҳои истифодабарӣ ва таъмири таҷҳизоти электронӣ;
 • Тавсифи техникӣ-эксплуататсионӣ, хусусиятҳои конструктивӣ, таъинот ва теҷаҳои кори таҷҳизот, қоидаҳои истифодабарии техникии он;
 • Технологияи коркарди автоматикии маълумот;
 • Намудҳои воситаҳои техникии нигоҳдорандаи маълумот;
 • Усулҳои коркарди нақшаҳои дарозмуддат ва ҷорӣ (реҷаҳо)-и кор ва тартиби таҳияи ҳисоботҳо дар бораи иҷроиши корҳои ба нақшагирифташуда;
 • Ташкили хизматрасонии таъмирӣ;
 • Таҷрибаи беҳтарини ватанӣ ва хориҷӣ дар истифодабарӣ ва нигоҳдории техникии таҷҳизоти электронӣ;
 • Тартиби таҳияи дархостҳо барои таҷҳизоти электронӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, гузаронидани таъмир ва пеш бурдани ҳуҷҷатгузории техникӣ;
 • Асосҳои иқтисодиёт, ташкили меҳнат ва истеҳсолот;
 • Қоидаҳо ва меъёрҳои ҳифзи меҳнат.

Талабот ба тахассус:

 • Маълумоти олии касбӣ;
 • Таҷрибаи корӣ аз 3 сол.

Шароити корҳо ва ҳаҷми музди меҳнат алоҳида муҳокима карда мешавад. Танҳо он номзадҳо ба суҳбат даъват карда мешаванд, ки ба талаботҳои мавҷуда ҷавобгу бошанд. Тарҷумаи ҳоли худро ба суроғаи электронии зерин: info@irs.tj, : d.yatimova@irs.tj е ба суроғаи: ш. Душанбе, к. З. Нозимов №4 ирсол намоед. Муҳлати ниҳоии қабули ҳуҷҷатҳо то соати 17:00, 27 марти соли 2018.

Телефон барои тамос: 98 720 22 51.

Муҳандиси электронии идоракунии технологияи иттилотӣ

Филиали ШС «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» дар Чумхурии Тоҷикистон озмунро барои ишғоли вазифаи муҳандиси электронии идоракунии технологияи иттилотӣ эълон менамояд.

Вазифаҳо: Муҳандиси электронии идоракунии технологияи иттилоотӣ бояд аз донишу малакаҳои зерин бархӯрдор бошад:

 • Қарору фармонҳо, маводҳои методӣ ва меъёрӣ оид ба масъалаҳои истифодабарӣ ва таъмири таҷҳизоти электронӣ;
 • Тавсифи техникӣ-эксплуататсионӣ, хусусиятҳои конструктивӣ, таъинот ва теҷаҳои кори таҷҳизот, қоидаҳои истифодабарии техникии он;
 • Технологияи коркарди автоматикии маълумот;
 • Намудҳои воситаҳои техникии нигоҳдорандаи маълумот;
 • Усулҳои коркарди нақшаҳои дарозмуддат ва ҷорӣ (реҷаҳо)-и кор ва тартиби таҳияи ҳисоботҳо дар бораи иҷроиши корҳои ба нақшагирифташуда;
 • Ташкили хизматрасонии таъмирӣ;
 • Таҷрибаи беҳтарини ватанӣ ва хориҷӣ дар истифодабарӣ ва нигоҳдории техникии таҷҳизоти электронӣ;
 • Тартиби таҳияи дархостҳо барои таҷҳизоти электронӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, гузаронидани таъмир ва пеш бурдани ҳуҷҷатгузории техникӣ;
 • Асосҳои иқтисодиёт, ташкили меҳнат ва истеҳсолот;
 • Қоидаҳо ва меъёрҳои ҳифзи меҳнат.

Талабот ба тахассус:

 • Маълумоти олии касбӣ;
 • Таҷрибаи корӣ аз 3 сол.

Шароити корҳо ва ҳаҷми музди меҳнат алоҳида муҳокима карда мешавад. Танҳо он номзадҳо ба суҳбат даъват карда мешаванд, ки ба талаботҳои мавҷуда ҷавобгу бошанд. Тарҷумаи ҳоли худро ба суроғаи электронии зерин: info@irs.tj, : d.yatimova@irs.tj е ба суроғаи: ш. Душанбе, к. З. Нозимов №4 ирсол намоед. Муҳлати ниҳоии қабули ҳуҷҷатҳо то соати 17:00, 27 марти соли 2018

Телефон барои тамос: 98 720 22 51.

Ёрдамчии директор

Эзоҳ: Мувақатан барои хондани маълумот оиди ҷои кори "Ердамичии директор" сомонаро ба забони руси гузарондан лозим аст.

Муовини Директор оид ба молия

Эзоҳ: Мувақатан барои хондани маълумот оиди ин ҷои кор сомонаро ба забони руси гузарондан лозим аст.

Ба мо нависед

Мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ
Мо дар видеохостингҳо